Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma wiele zadań, które wymagają odpowiedzialności oraz rzetelności. Właściwe reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi stanowi priorytet jego działań. Każda sprawa, w której ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw opisanych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je podzielić na kilka mniejszych kategorii, które określają typy przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według takich samych reguł i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to wykroczenia, z jakimi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej kategorii znajdują się wykroczenia, które mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Z reguły są to sprawy z zakresu ruchu drogowego, na przykład jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się też sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń lub fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy w prawie karnym, powodują znaczną krzywdę wobec poszkodowanych, to znaczy mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, wykroczenia seksualne, a także morderstwa lub usiłowania zabójstwa. Najprostsze powszechne sprawy karne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do trudniejszych spraw, ponieważ dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby postępowanie w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na pozycję, renomę i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszystkich czynności wpływających na szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego typu oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zazwyczaj realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania tyczą się również malwersacji finansowych – w tym także internetowych oraz czynnego lub biernego łapownictwa, szczególnie kiedy ma przekonywać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły karne sprawy skarbowe są rezultatem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń często nie wynika z niewiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest także zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są prowadzone przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody i ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie niezbędny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również kiedy w trakcie działań kontroli skarbowej zostają odkryte zarobki z niejawnych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową należy domagać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą z tego powodu podjąć pewnie działania. Są to zatem sprawy związane z sposobem oraz kryteriami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny albo wywiązywaniem się z obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w ubieganiu się o korzystniejsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego albo przerwy w odbywaniu kary więzienia. Często skazani również zabiegają o wydanie kary łącznej w przypadku, kiedy popełnionych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się także przypadki, kiedy osadzony żąda odszkodowania od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na marne warunki w celi. Adwokat może także osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej należą do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to skutki takich działań mogą okazać się dla sprawców znaczące i obejmować takie środki karne jak na przykład: zakazy pełnienia pewnych stanowisk, bywania w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu także wszelkie zdarzenia i kolizje drogowe, choć zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tym zakresie z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to także nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, permanentny brak dowodu osobistego albo prowadzenie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/